Tải App Taobao, 1688, Pinduoduo trên điện thoại

https://www.youtube.com/watch?v=loR0an5FYH4&t=1s 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingTải App Taobao, 1688, Pinduoduo trên điện thoại

Quản lý đơn hàng trên Taobao & Tmall

https://www.youtube.com/watch?v=Jvpr0WEZxdM&list=PL4FcuIPQzM6uqU5hAVAkXBqLsRxV-YYxO&index=3 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingQuản lý đơn hàng trên Taobao & Tmall

Quản lý đơn hàng trên 1688

https://www.youtube.com/watch?v=aaUIkae7I5Q&list=PL4FcuIPQzM6uqU5hAVAkXBqLsRxV-YYxO&index=4 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingQuản lý đơn hàng trên 1688

Tải Ảnh +Video Taobao & 1688 – Trên điện thoại

https://www.youtube.com/watch?v=h-uQHUBI4qA&list=PL4FcuIPQzM6uqU5hAVAkXBqLsRxV-YYxO&index=9 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingTải Ảnh +Video Taobao & 1688 – Trên điện thoại

Chi phí khi nhập 1 sản phẩm từ TQ về VN

https://www.youtube.com/watch?v=snFbNGhLs_Q&list=PL4FcuIPQzM6uqU5hAVAkXBqLsRxV-YYxO&index=5 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingChi phí khi nhập 1 sản phẩm từ TQ về VN

Thao tác mua 1 đơn hàng từ A đến Z trên Taobao

https://www.youtube.com/watch?v=a9AlaQBlgIM&list=PL4FcuIPQzM6uqU5hAVAkXBqLsRxV-YYxO&index=10 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingThao tác mua 1 đơn hàng từ A đến Z trên Taobao

Thao tác mua 1 đơn hàng từ A đến Z trên 1688

https://www.youtube.com/watch?v=Ei-iS5E-2ro&list=PL4FcuIPQzM6uqU5hAVAkXBqLsRxV-YYxO&index=11 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingThao tác mua 1 đơn hàng từ A đến Z trên 1688

Xem Video đang Livestream trên App Taobao

https://www.youtube.com/watch?v=DLhGprf5YkI&list=PL4FcuIPQzM6uqU5hAVAkXBqLsRxV-YYxO&index=6 097.666.3622 LIÊN HỆ CHÚNG TÔI Địa Chỉ: Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - HNHotline + Zalo: 097.666.3622 - 0977.969.236Website Vận Chuyển: 1688china.vnWebsite Khóa Học: khoahoc.1688china.vnWebsite…

Continue ReadingXem Video đang Livestream trên App Taobao